Jak usprawnić pracę szwalni?

Produkcja ubrań to złożony, wieloetapowy proces, który wymaga zintegrowania i umiejętnego zarządzania materiałami, sprzętem oraz pracownikami. Aby szwalnia mogła funkcjonować sprawnie i przynosić realne zyski konieczne jest wprowadzenie w niej rozwiązań, które podniosą wydajność, pozwolą ograniczyć koszty produkcji i poprawią jakość gotowych tekstyliów.

Jednym z etapów, które będą miały kluczowe znaczenie dla skuteczności zakładu, jest tworzenie wykrojów. Aby elementy odzieży można było później bez problemu zszyć, muszą one być wykonane precyzyjnie i charakteryzować się idealną powtarzalnością. Doświadczony krojczy jest również w stanie przygotować szablony tak, aby maksymalnie wykorzystać dostępną tkaninę i uniknąć strat. Usprawnieniem procesu wykrawania może być inwestycja w nowoczesne maszyny – automatyczne lagowarki oraz katery. Pierwsze z nich pozwalają ułożyć materiał w równe warstwy, drugie wycinają z nakładu zaprogramowany układ kroju zawierający elementy składowe wyrobu tekstylnego.

Kater i lagowarka usprawni pracę w pracowni krawieckiej

Współpraca tych dwóch urządzeń sprawia, że jednocześnie powstawać może kilkanaście wykrojów wysokiej jakości. Ostrze katera porusza się precyzyjnie, dlatego odstęp pomiędzy poszczególnymi szablonami nałożonymi na tkaninę może być minimalny. Maszyna wyposażona jest również w czujniki, które dostosowują szybkość krojenia do grubości materiału. Problemu nie stanowi również wycinanie niestandardowych kształtów lub otworów wewnętrznych dowolnego wymiaru w obrąbie szablonu, czego nie da się wykonać tradycyjnymi metodami. Ręczne przygotowywanie wykrojów nie tylko trwa o wiele dłużej, ale również nie jest tak precyzyjne jak przy użyciu automatycznego katera.

Materiał, który trafia na strój krojczy musi uprzednio zostać zlagowany, czyli ułożony z zachowaniem beznapięciowego rozłożenia warstw o równej długości. Automatyczna lagowarka, bez względu na rodzaj tkaniny czy dzieniny, pozwoli w krótkim czasie odpowiednio przygotować nakład do pocięcia.

Unowocześniając pracę w szwalni poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń, spełniamy wszystkie wymienione na wstępie warunki: oszczędzamy czas i podnosimy wydajność, minimalizujemy stratę materiału, a przede wszystkim zyskujemy elementy potrzebne do tworzenia tekstyliów o wysokiej jakości.